Oferta

 

Zapraszamy osoby, które
poszukują pomocy z powodu:

 • sytuacji kryzysowej w życiu
 • przeżywanego lęku, przygnębienia lub nadmiernego stresu
 • poczucia samotności
 • utraty bliskiej osoby
 • depresji, nerwicy
 • bezsenności, zaburzeń jedzenia oraz innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie
 • trudności w związkach, kontaktach międzyludzkich oraz w relacjach zawodowych
 • doświadczania różnego rodzaju przemocy (m. in. domowej, rówieśniczej, w pracy)
 • doświadczania nadużyć w sferze seksualnej
 • dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym lub w rodzinie dysfunkcyjnej


chcą się rozwijać, czyli:
 • lepiej zrozumieć siebie
 • lepiej wykorzystywać swój własny potencjał
 • doskonalić umiejętności psychologiczne (porozumiewania się z innymi, asertywności, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej i empatii)
 • poprawić swoje funkcjonowanie w życiowych rolach (rodziców, partnerów, przyjaciół)


Prowadzimy psychoterapię:
 • indywidualną krótko i długoterminową
 • par, małżeństw i rodzin
 • osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży


treningi:
 • umiejętności psychologicznych
 • rozwoju osobistego
 • interpersonalne
 
 
  POWRÓT      

SPERO Plac Grzybowski 10/34,00-104 - Psychoterapia Warszawa, www.spero.pl