Renata Kałucka

 

Psycholog, psychoterapeuta
Telefon: (+48) 605 07 31 08

Pracuję jako/ w pracy identyfikuję się jako:
Terapeutka zorientowana psychodynamicznie. Bliskie są mi także założenia psychologii humanistycznej.

Moje kwalifikacje:
Studia akademickie ukończyłam w 1994 roku. Później odbyłam wiele kursów i szkoleń z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej. W 2006 roku ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Stale rozwijam swoje umiejętności poprzez udział w systematycznej superwizji. Biorę udział w konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe i staże:
Praca kliniczna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje. Kilkuletnia praca z rodzinami w Fundacji Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Psychoterapia młodzieży na oddziale neurologii dziecięcej w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Od 2005 roku prowadzę praktykę kliniczną w prywatnym gabinecie.

Komu świadczę usługi:
Osobom dorosłym oraz młodzieży.

Pola zainteresowań w pracy z klientem:
Problemy emocjonalne, stany lękowe, depresja, sytuacje kryzysowe, wcześniejsze doświadczenia przemocy (także seksualnej), trudności w związkach, pomoc w sprawach rodzinnych.

Możliwe umowy z klientem:
Konsultacje, psychoterapia indywidualna krótkoterminowa oraz długoterminowa.

Jestem członkiem:
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcja Psychoterapii

W pracy obowiązuje mnie:
Kodeks etyczno-zawodowy psychologa i psychoterapeuty

 
 
  POWRÓT      

SPERO Plac Grzybowski 10/34,00-104 - Psychoterapia Warszawa, www.spero.pl